965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

EMERGE 2021

?Hem donat principi al programa de manteniment i neteja de les voreres del riu i terrenys forestals, amb l’objecte, entre altres, de reduir riscos d’incendis forestals. La duració del programa és de 6 mesos i treballaran una quadrilla de quatre empleats.
Finançat la despesa del personal, ? 37.235’15 € al ?% per LABORA, Servei Valencià d’Ocupació i Formació. TRAGSA ens aporta suport logístic, mitjans materials i formació.
——
?Hemos dado comienzo al programa de mantenimiento y limpieza de cauces y terrenos forestales, con el objeto, entre otros, de reducir riesgos de incendios forestales. La duración del programa es de 6 meses y trabajarán una cuadrilla de cuatro empleados.
Financiado el gasto del personal, ? 37.235’15 € al ?% por GVA Labora. TRAGSA nos aporta apoyo logístico, medios materiales y formación.

Poda dels xops del Parc Municipal

Gràcies al programa de manteniment i neteja de les voreres i terrenys forestals, de LABORA i TRAGSA juntament amb els operaris de l’Ajuntament de la Torre de les Maçanes, s’està realitzant la poda dels xops del parc municipal.

Neteja de la vorera del riu

Gràcies al programa de manteniment i neteja de les voreres del riu i terrenys forestals, de Labora i Tragsa, s’està realitzant la neteja de la vorera del riu de La Torre de les Maçanes.

Programa EMERGE 2020

Hem donat principi al programa de manteniment i neteja de les voreres del riu i terrenys forestals, amb l’objecte, entre altres, de reduir riscos d’incendis forestals. La duració del programa és de 6 mesos i treballaran una quadrilla de quatre empleats.
Finançat la despesa del personal al 100% per LABORA, Servei Valencià d’Ocupació i Formació.

Tragsa ens aporta suport logístic, mitjans materials i formació.