965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

Concurs de fotografia

Con motivo de la realización del nuevo calendario para el 2024, desde el Excm. Ayuntamiento de Torremanzanas invitamos a los vecinos a que nos envíen sus fotografías favoritas del municipio para que formen parte del calendario. Las fotografías las podréis enviar al correo del propio Ayuntamiento (torremanzanas@torremanzanas.es) hasta el día 31 de Marzo.
——————–
Amb motiu de la realització del nou calendari per al 2024, des del Excm. Ajuntament de la Torre de les Maçanes convidem als veïns al fet que ens envien les seues fotografies favorites del municipi perquè formen part del calendari. Les fotografies les podreu enviar al correu del propi Ajuntament (torremanzanas@torremanzanas.es) fins al dia 31 de Març.

Instal·lació de lluminàries solars

Informem els veïns de l’actuació que l’Ajuntament està executant en enllumenat públic.
Instal·lació de lluminàries solars en accés sud al nucli urbà i en camins municipals.
Es tracta d’una inversió finançada al 100% amb subvenció de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant. Import de l’ajuda; 19.229,47 €. Convocatòria de Subvencions d’Infraestructures i Assistència a Municipis: Pla + A prop 2022.
——————————–
Informamos a los vecinos de la actuación que el Ayuntamiento está ejecutando en alumbrado público.
Instalación de luminarias solares en acceso sur al casco urbano y en caminos municipales.
Se trata de una inversión financiada al 100% con subvención de la Excma. Diputación de Alicante. Importe de la ayuda; 19.229,47 €. Convocatoria de Subvenciones de Infraestructuras y Asistencia a Municipios: Plan + Cerca 2022.

Xarrada: Telefonia, mes val previndre que reclamar

El Ayuntamiento de Torremanzanas acogerá el próximo día 3 de Abril a las 17:00h en el mismo Ayuntamiento la charla “Telefonía, mes val previndre que reclamar” sobre técnicas de difusión sobre los derechos de los consumidores.
———————
L’Ajuntament de la Torre de les Maçanes acollirà el pròxim dia 3 d’Abril a les 17:00h en el mateix Ajuntament la xarra “Telefonia, mes val previndre que reclamar” sobre tècniques de difusió sobre els drets dels consumidors.

Dia Internacional de la Dona

El Ayuntamiento de La Torre de les Maçanes felicita a todas las mujeres que conforman nuestro municipio y nuestra sociedad.
——————-
L’Ajuntament de La Torre de les Maçanes felicita a totes les dones que conformen el nostre municipi i la nostra societat.

Trituració restes de poda

Els dies 14,15 i 16 de febrer s’han triturat les restes de poda i jardineria de la campanya de recollida del 12 de gener al 9 de febrer.
El cost del servei ascendeix a 1.796,85 € i ha sigut finançat íntegrament mitjançant subvenció concedida en data 21.11.2022 per la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, a l’empara de la convocatòria de subvencions per al servei de trituració de restes de poda agrícola i jardineria per a municipis i entitats locals menors amb població menor o igual a 10.000 habitants (anualitat 2022), import 2.395,08 €.
——————————————–
Los días 14,15 y 16 de febrero se han triturado los restos de poda y jardinería de la campaña de recogida del 12 de enero al 9 de febrero.
El coste del servicio asciende a 1.796,85 € y ha sido financiado íntegramente mediante subvención concedida en fecha 21.11.2022 por la Junta de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, al amparo de la convocatoria de subvenciones para el servicio de trituración de restos de poda agrícola y jardinería para municipios y entidades locales menores con población menor o igual a 10.000 habitantes (anualidad 2022), importe 2.395,08 €.