965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

Pla Resistir. Presentació del 8 al 28 d’abril de 2021

Pla Resistir. Presentació del 8 al 28 d’abril de 2021

Poden accedir a la condició de beneficiari d’aquestes ajudes les persones físiques i jurídiques que reunisquen la condició d’autònoms o microempreses, que no tinguen més de 10 treballadors a data 31 de desembre de 2020, i que duguen a terme alguna de les activitats incloses en els CNAE que figuren en l’Annex I.

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils comptats a partir de l’endemà a la publicació de l’oportú extracte en el BOP Alacant (8 al 28 d’abril de 2021).

Més informació:

Bases convocatoria de ayudas paréntesis del Municipio de Torremanzanas en el marco del Plan Resistir

Anexo II Solicitud ayudas Plan Resistir

Anexo III Cuenta justificativa Plan Resistir

Mantenimiento de terceros Ayuntamiento de Torremanzanas