965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

Tramitació Ordenances Municipals

1.TAXA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS

Anunci consulta prèvia a l’elaboració del projecte de modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per la prestació del servei de recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans (R.S.U.)

Per a la programació i planificació de la normativa per a l’exercici 2022, es preveu la modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per la prestació del servei de recollida, tractament i eliminació de Residus Sòlids Urbans, pot accedir a l’anunci de la consulta prèvia en el següent enllaç:

Anuncio consulta previa proyecto de modificación de Ordenanza Fiscal de la Tasa de RSU