965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

II Rallye Busot

Se acerca  uno de los momentos deportivos  del año en  Busot …adrenalina , velocidad , técnica, habilidad… II Rallye Busot. Campeonato de Rallyes de la Comunidad Valenciana…24 y 25 de Marzo, siendo el día 25 cuando pasará por nuestro municipio..
——————————————-
S’acosta  un dels moments esportius  de l’any a  Busot …adrenalina , velocitat , tècnica, habilitat… II Rallye Busot, Campionat de Rallyes de la Comunitat Valenciana…24 i 25 de Març, sent el dia 25 quan passarà pel nostre municipi.

Cambio de horario en la oficina de Correos

Cambio de horario de oficina exclusivamente el  jueves 23 de Marzo. El horario será de 11:00 a 11:30horas, exclusivamente para ese día.
Disculpen las molestias.
————————–
Canvi d’horari d’oficina exclusivament el dijous 23 de Març. L’horari serà d’11.00 a 11:30hores, exclusivament per a aqueix dia.
Disculpen les molèsties.

Llega el cambio de hora

 Arriba el canvi d’hora. Comença l’horari de  estiu
En la matinada del pròxim dissabte 25 de març, ens veurem obligats a moure les agulles del rellotge una hora, per l’entrada en l’estació estival.
Atents perquè a les  02.00 hores avançarem els rellotges a les  03.00 hores, per la qual cosa fosquejarà una hora més tard.
——–
 Llega el cambio de hora. Empieza el horario de  verano
En la madrugada del próximo sábado 25 de marzo, nos veremos obligados a mover las agujas del reloj una hora, por la entrada en la estación estival.
Atentos porque a las  02:00 horas adelantaremos los relojes a las  03:00 horas, por lo que anochecerá una hora más tarde.

Concurso de fotografía

Con motivo de la realización del nuevo calendario para el 2024, desde el Excm. Ayuntamiento de Torremanzanas invitamos a los vecinos a que nos envíen sus fotografías favoritas del municipio para que formen parte del calendario. Las fotografías las podréis enviar al correo del propio Ayuntamiento (torremanzanas@torremanzanas.es) hasta el día 31 de Marzo.
——————–
Amb motiu de la realització del nou calendari per al 2024, des del Excm. Ajuntament de la Torre de les Maçanes convidem als veïns al fet que ens envien les seues fotografies favorites del municipi perquè formen part del calendari. Les fotografies les podreu enviar al correu del propi Ajuntament (torremanzanas@torremanzanas.es) fins al dia 31 de Març.

Instalación de luminarias solares

Informem els veïns de l’actuació que l’Ajuntament està executant en enllumenat públic.
Instal·lació de lluminàries solars en accés sud al nucli urbà i en camins municipals.
Es tracta d’una inversió finançada al 100% amb subvenció de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant. Import de l’ajuda; 19.229,47 €. Convocatòria de Subvencions d’Infraestructures i Assistència a Municipis: Pla + A prop 2022.
——————————–
Informamos a los vecinos de la actuación que el Ayuntamiento está ejecutando en alumbrado público.
Instalación de luminarias solares en acceso sur al casco urbano y en caminos municipales.
Se trata de una inversión financiada al 100% con subvención de la Excma. Diputación de Alicante. Importe de la ayuda; 19.229,47 €. Convocatoria de Subvenciones de Infraestructuras y Asistencia a Municipios: Plan + Cerca 2022.