965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

Encuesta Museo de La Torre de les Maçanes

📌 El Museu 🏦 de La Torre de les Maçanes està realitzant una investigació amb la finalitat de conéixer millor al seu públic i adequar les condicions de la visita a les seues necessitats.
💻 A més, la informació obtinguda a través dels qüestionaris 📊 ens ajudarà amb la planificació de futurs projectes i idees.
🙏 Ajude’ns en aquesta labor emplenat aquest qüestionari, perquè la seua opinió és fonamental per a aconseguir aquest objectiu.
——
📌 El Museo 🏦 de La Torre de les Maçanes está realizando una investigación con el fin de conocer mejor a su público y adecuar las condiciones de la visita a sus necesidades.
💻 Además, la información obtenida a través de los cuestionarios 📊 nos ayudará con la planificación de futuros proyectos e ideas.
🙏 Ayúdenos en esta labor cumplimentado este cuestionario, pues su opinión es fundamental para conseguir este objetivo.
 
🔗

Firman resto 3 municipios el pacto territorial por el empleo (ACTEI)

🤝El passat 16 de juny, es adhieron els Ajuntament de Busot / Ajuntament de Busot, Agost i Ajuntament de Mutxamel al Pacte Territorial per l’ocupació (ACTEI Alacantí).
Això dona un impuls per a continuar treballant per a generar sinergies positives entre tots els stakeholders del territori ACTEI.
—–
🤝El pasado 16 de junio, se adhieron los Ayuntamiento de Busot / Ajuntament de Busot, Agost y Ajuntament de Mutxamel al Pacto Territorial por el empleo (ACTEI Alacantí).
Esto da un impulso para seguir trabajando para generar sinergias positivas entre todos los stakeholders del territorio ACTEI.
ACTEI Alacantí

Exposición Aprobación inicial modificación de estatutos de la Mancomunitat de la Bonaigua

La Junta de la Mancomunitat de la Bonaigua, en sessió ordinària de l’òrgan plenari celebrada el dia 07.06.2022, va acordar iniciar el procediment de modificació dels estatuts que regulen dita Mancomunitat.

Pots consultar l’edicte de l’aprovació inicial en el tauler d’anuncis de la web o a l’Ajuntament.

——–

La Junta de la Mancomunitat de la Bonaigua, en sesión ordinaria del órgano plenario celebrada el día 07.06.2022, acordó iniciar el procedimiento de modificación de los estatutos que regulan dicha Mancomunitat.

Puedes consultar el edicto de la aprobación inicial en el tablón de anuncios de la web o en el Ayuntamiento.

 

Llega 700

‼️ S’informa que “llega700”‼️
Els pròxims dies tindrà l’activació de xarxa mòbil de nova generació.
Si detectaren algun tipus de problema en la visualització dels canals de la TDT 📺 poden posar-se en contacte amb ells a través de: e-mail: ayuda@llega700.es
Telèfon: 900 833 999
—–
‼️ Se informa que “llega700”‼️
Los próximos días tendrá la activación de red móvil de nueva generación.
Si detectaran algún tipo de problema en la visualización de los canales de la TDT 📺 pueden ponerse en contacto con ellos a través de: e-mail: ayuda@llega700.es
Teléfono: 900 833 999

Horario autobús a partir del 25 de junio

📌L’empresa Subus – Vectalia ens comunica el nou horari de l’autobús 🚌 a partir del 25 de juny
————-
📌 La empresa Subus – Vectalia nos comunica el nuevo horario del autobús 🚌 a partir del 25 de junio