965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
Gràcies al programa de manteniment i neteja de les voreres del riu i terrenys forestals, de Labora i Tragsa, s’està realitzant la neteja de la vorera del riu de La Torre de les Maçanes.