965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
?L’Ajuntament de la Torre de les Maçanes està fent tasques de desbrossament de cunetes ?? i vorals en els camins rurals de Teix, Portell, Sirvent i Alacant, finançat per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant mitjançant la línia 4 de “Foment de l’agricultura i sosteniment del medi rural”, dins de la Convocatòria de subvencions per a la realització d’actuacions compreses dins de l’àmbit d’actuació de l’àrea de Desenvolupament Econòmic i Sectors Productius, anualitat 2020, per import de 2.985,65 euros, corresponents al 100%. del cost.
Preguem que extremen les precaucions.