965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

Subvenció equips de climatització Casa de Cultura

L’Ajuntament de la Torre de les Maçanes ha adquirit equips de climatització per a la casa de cultura, amb un cost total de 8.619,58 €.

Finançat amb 5.600,00 €, corresponents al 64,968%, per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, mitjançant la convocatòria de subvencions als Ajuntaments de la província per a l’equipament de les instal·lacions culturals de titularitat municipal, anualitat 2020.