965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

?La Diputació d’Alacant, concedeix a l’Ajuntament de La Torre de les Maçanes una subvenció per import de 4.175,07 euros, corresponents al 100% de les aportacions estatutàries del Consorci Provincial per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament