965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
Del 30 de març al 31 de maig de 2020 l’Ajuntament de la Torre de les Maçanes ha desenvolupat un servei de proximitat de caràcter domiciliari per a col·lectiu de tercera edat del Municipi, donant suport i Assistència en els moments més difícils del confinament i de l’estat d’alarma als majors que el necessitaven.
Programa finançat al 100% per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant. Departament de Benestar Social per import de 5.241,60 €. Subvenció directa destinada a prestacions socials per situacions extraordinàries provocades per COVID-19.