965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
?Durant aquesta setmana en les obres de reforç de talús en l’Av. País Valencià amb el parc municipal, estan realitzant la fonamentació del mur de gran grandària per a evitar futurs trencaments.
——-
?Durante esta semana en las obras de refuerzo de talud en la Avda. País Valencià con el parque municipal, están realizando la cimentación del muro de gran tamaño para evitar futuras roturas.