965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
No tens pla per al dissabte 6 d’agost?
Vine a la Torre de les Maçanes a escoltar Los Gavilanes amb “Música d’ahir, hui i sempre”, a les 21:30h al pati del col·legi.
Finança la Diputació d’Alacant mitjançant la mitjançant convocatòria de la “Campanya de difusió de Música i Teatre. Anualitat 2022”, per import subvencionat de 2.000,00€, corresponent al 85,1063% del cost total de l’actuació.
——-
¿No tienes plan para el sábado 6 de agosto?
Ven a Torremanzanas a escuchar a Los Gavilanes con “Música de ayer, hoy y siempre”, a las 21:30h en el patio del colegio.
Financia la Diputación de Alicante mediante la mediante convocatoria de la “Campaña de difusión de Música y Teatro. Anualidad 2022”, por importe subvencionado de 2.000,00€, correspondiente al 85,1063% del coste total de la actuación.
orrem