965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

Des de l’Ajuntament de la Torre de les Maçanes s’han desenvolupat activitats per a la promoció de la igualtat d’oportunitats i prevenció de la violència de gènere per als menors que acudeixen al *CEIP La Torre de les Maçanes, amb la col·laboració de l’Excma. Diputació d’Alacant mitjançant una subvenció a l’empara de la convocatòria d’ajudes als *Aytos de la Província d’Alacant per a programes i activitats, per un import total subvencionat de 800€ equivalent al 100% del cost de les activitats.