965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

? L’Ajuntament de La Torre de les Maçanes va realitzar el “Taller de comunicació audiovisual i xarxes socials per a joves” del 19 al 24 de juliol, que ha sigut finançat per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant mitjançant la convocatòria d’ajudes a Ajuntaments de la Província d’Alacant, amb destinació a programes i activitats en matèria de joventut, anualitat 2021, per import de 1886,99 € ?.
—–
? El Ayuntamiento de Torremanzanas realizó el “Taller de comunicación audiovisual y redes sociales para jóvenes” del 19 al 24 de julio, que ha sido financiado por la Diputación de Alicante mediante la convocatoria de ayudas a Ayuntamientos de la Provincia de Alicante, con destino a programas y actividades en materia de juventud, anualidad 2021, por importe de 1886,99 € ?.