965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
? Ahir, es van reunir la presidenta del Consorci, Isabel López amb el nostre alcalde, Cristóbal Sala i part de la corporació de l’Ajuntament de la Torre de les Maçanes. Van cedir la instal·lació de l’ecoparc ♻️ al Consorci per a la gestió integrada d’ecoparcs, a fi de formalitzar la concessió demanial que produirà efecte quan el consorci contracte ? l’empresa que portarà la gestió.
——————–
? Ayer, se reunieron la presidenta del Consorcio TERRA – Área de Gestión A2, Isabel López con nuestro alcalde, Cristóbal Sala y parte de la corporación del Ayuntamiento de Torremanzanas. Cedieron la instalación del ecoparque ♻️ al Consorcio para la gestión integrada de ecoparques, con el objeto de formalizar la concesión demanial que producirá efecto cuando el consorcio contrate ? la empresa que llevará la gestión.