965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

?Gràcies a la població del nostre municipi continuem sense cap cas, segons la informació del Centre de Salut Pública, actualitzat l’índex de risc Covid-19 ? a 20.10.2021. Junts podem!
———
? Gracias a la población de nuestro municipio continuamos sin ningún caso, según la información del Centro de Salud Pública, actualizado el índice de riesgo Covid-19 ? a 20.10.2021. ¡Juntos podemos!