965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
?L’Ajuntament de la Torre de les Maçanes ? va ha adquirir dues canastres ? traslladables de bàsquet per al poliesportiu, amb un cost total de 2.664,34 € ?.
? Finançat amb 2.257,00 € ?, corresponents al 84,71%, per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, mitjançant el pla d’ajudes a municipis de la província d’Alacant, amb població inferior a 5000 habitants per a l’adquisició d’equipament i material esportiu, anualitat 2021.
———-
?El Ayuntamiento de Torremanzanas ? va ha adquirir dos canastas ? trasladables de baloncesto para el polideportivo, con un coste total de 2.664,34 € ?.
? Financiado con 2.257,00 € ?, correspondientes al 84,71%, por la Diputación de Alicante, mediante el plan de ayudas a municipios de la provincia de Alicante, con población inferior a 5000 habitantes para la adquisición de equipamiento y material deportivo, anualidad 2021.