965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

Anuncio concesión subvención no dineraria consistente en cuatro bancos

La Diputació d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de La Torre de les Maçanes, una subvenció no dinerària consistent en el subministrament de quatre  bancs, adquirits per la Diputació d’Alacant, dins de la convocatòria de subvencions no dineràries per al lliurament de mobiliari urbà (bancs i papereres) per als municipis i entitats locals menors de la província, anualitat 2022, que ascendeix a un cost de 2.000,00 €
——-
La Diputación de Alicante ha concedido al Ayuntamiento de Torremanzanas, una subvención no dineraria consistente en el suministro de cuatro bancos, adquiridos por la Diputación de Alicante, dentro de la convocatoria de subvenciones no dinerarias para la entrega de mobiliario urbano (bancos y papeleras) para los municipios y entidades locales menores de la provincia, anualidad 2022, que asciende a un coste de 2.000,00 €

01 y 02 de agosto. Mural participativo

Si tienes entre 12 y 30 años, ven y colabora en el mural participativo  que se realizará en el CEIP La Torre de les Maçanes, el lunes 1 de agosto de 11 a 13h y el martes 2 de agosto de 17 a 21h.
Financia la Diputación de Alicante , mediante el programa de “Adolescente-juvenil verano 2022″ dentro de la Convocatoria de “Subvenciones con destino a programas y actividades en materia de juventud, anualidad 2022”, por importe subvencionado de 1.642,13€, correspondiente al 94,376 % del coste total de la actuación.
——
Si tienes entre 12 y 30 años, ven y colabora en el mural participativo  que se realizará en el CEIP La Torre de les Maçanes, el lunes 1 de agosto de 11 a 13h y el martes 2 de agosto de 17 a 21h.
Financia la Diputación de Alicante, mediante el programa de “Adolescente-juvenil verano 2022″ dentro de la Convocatoria de “Subvenciones con destino a programas y actividades en materia de juventud, anualidad 2022”, por importe subvencionado de 1.642,13€, correspondiente al 94,376 % del coste total de la actuación.

30.07.2022 “Siempre…. Albaladre”

Dissabte que ve 30 de juliol a les  21h al pati del col·legi, no et perdes l’actuació musicovocal  ….. “Sempre…. Albaladre “
Finança la Diputació d’Alacant mitjançant la mitjançant convocatòria de la “Campanya de difusió de Música i Teatre. Anualitat 2022”, per import subvencionat de  2.000,00€, corresponent al 86,956% del cost total de l’actuació, que ascendeix a 2.300,00 €.
——-
El próximo sábado 30 de julio a las  21h en el patio del colegio, no te pierdas la actuación musicovocal ….. “Siempre…. Albaladre “.
Financia la Diputación de Alicante mediante la mediante convocatoria de la “Campaña de difusión de Música y Teatro. Anualidad 2022”, por importe subvencionado de 2.000,00€, correspondiente al 86,956% del coste total de la actuación, que asciende a 2.300,00 €.

Equipamiento deportivo 2022

L’Ajuntament de la Torre de les Maçanes ha adquirit dues porteries de futbol sala i handbol  amb destinació al poliesportiu, i una màquina de rem per al gimnàs.
Finançat amb 2.419,98€, corresponents al 100%, per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, mitjançant el pla d’ajudes a municipis de la província d’Alacant, amb població inferior a 5000 habitants per a l’adquisició d’equipament i material esportiu, anualitat 2022
———-
El Ayuntamiento de Torremanzanas ha adquirido dos porterías de fútbol sala y balonmano con destino al polideportivo, y una máquina de remo para el gimnasio
Financiado con 2.419,98€, correspondientes al 100%, por la Diputación de Alicante, mediante el plan de ayudas a municipios de la provincia de Alicante, con población inferior a 5000 habitantes para la adquisición de equipamiento y material deportivo, anualidad 2022.

Mejora de accesibilidad en espacios públicos de la Avda. de España y Calle Callosa d’en Sarrià

📌Han finalitzat els treballs de “Millora d’accessibilitat en espais públics de l’Av. d’Espanya i Carrer Callosa d’en Sarrià” 🦺
El cost de l’actuació ascendeix a 28.426,42€ i ha sigut finançada al 💯% amb ajuda de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant dins de la Convocatòria de subvencions “Plan + Cerca 2020”.
—–
📌 Han finalizado los trabajos de “Mejora de accesibilidad en espacios públicos de la Avda. de España y Calle Callosa d’en Sarrià” 🦺
El coste de la actuación asciende a 28.426,42€ y ha sido financiada al 💯% con ayuda de la Diputación de Alicante dentro de la Convocatoria de subvenciones “Plan + Cerca 2020”.