965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
La Diputació d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de La Torre de les Maçanes, una subvenció no dinerària consistent en el subministrament de quatre  bancs, adquirits per la Diputació d’Alacant, dins de la convocatòria de subvencions no dineràries per al lliurament de mobiliari urbà (bancs i papereres) per als municipis i entitats locals menors de la província, anualitat 2022, que ascendeix a un cost de 2.000,00 €
——-
La Diputación de Alicante ha concedido al Ayuntamiento de Torremanzanas, una subvención no dineraria consistente en el suministro de cuatro bancos, adquiridos por la Diputación de Alicante, dentro de la convocatoria de subvenciones no dinerarias para la entrega de mobiliario urbano (bancos y papeleras) para los municipios y entidades locales menores de la provincia, anualidad 2022, que asciende a un coste de 2.000,00 €