965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
AJUDES A PIMES, AUTÒNOMS I PROFESSIONALS AMB DOMICILI FISCAL A LA TORRE DE LES MAÇANES PER A DESPESES DE ENERGIA ELÈCTRICA, GAS I CARBURANTS.
Dirigit a pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats. L’ajuda màxima a percebre per sol·licitant és de 4.000€, per als conceptes subvencionables de energia elèctrica, gas i carburants, afectes directament al negoci.
Presentació de sol·licitud mitjançant la seu electrònica www.torremanzanas.es o en el registre de l’Ajuntament, FINS A 31 D’OCTUBRE DE 2022.
Consulta la convocatòria, bases i annexos en www.torremanzanas.es (bit.ly/3nswwlz) i per a més informació en 965 61 93 86.
Programa d’ajudes finançat per la Diputació d’Alacant per a minimitzar l’impacte econòmic de la crisi energètica en pimes, micropimes, xicotets empresaris autònoms i professionals per a Municipis anualitat 2022, per import total de 12.473,00€.
——-
AYUDAS A PYMES, AUTÓNOMOS Y PROFESIONALES CON DOMICILIO FISCAL EN TORREMANZANAS PARA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS Y CARBURANTES.
Dirigido a pymes, micropymes, autónomos y otros colectivos sujetos a mutualidades. La ayuda máxima a percibir por solicitante es de 4.000€, para los conceptos subvencionables de energía eléctrica, gas y carburantes, afectos directamente al negocio.
Presentación de solicitud mediante la sede electrónica www.torremanzanas.es o en el registro del Ayuntamiento, HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2022.
Consulta la convocatoria, bases y anexos en www.torremanzanas.es (bit.ly/3nSWwlz) y para más información en 965 61 93 86.
Programa de ayudas financiado por la Diputación de Alicante para minimizar el impacto económico de la crisis energética en pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales para Municipios anualidad 2022, por importe total de 12.473,00 €.