965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
Dissabte que ve 30 de juliol a les  21h al pati del col·legi, no et perdes l’actuació musicovocal  ….. «Sempre…. Albaladre «
Finança la Diputació d’Alacant mitjançant la mitjançant convocatòria de la “Campanya de difusió de Música i Teatre. Anualitat 2022”, per import subvencionat de  2.000,00€, corresponent al 86,956% del cost total de l’actuació, que ascendeix a 2.300,00 €.
——-
El próximo sábado 30 de julio a las  21h en el patio del colegio, no te pierdas la actuación musicovocal ….. «Siempre…. Albaladre «.
Financia la Diputación de Alicante mediante la mediante convocatoria de la “Campaña de difusión de Música y Teatro. Anualidad 2022”, por importe subvencionado de 2.000,00€, correspondiente al 86,956% del coste total de la actuación, que asciende a 2.300,00 €.