965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
L’Ajuntament de la Torre de les Maçanes ha adquirit dues porteries de futbol sala i handbol  amb destinació al poliesportiu, i una màquina de rem per al gimnàs.
Finançat amb 2.419,98€, corresponents al 100%, per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, mitjançant el pla d’ajudes a municipis de la província d’Alacant, amb població inferior a 5000 habitants per a l’adquisició d’equipament i material esportiu, anualitat 2022
———-
El Ayuntamiento de Torremanzanas ha adquirido dos porterías de fútbol sala y balonmano con destino al polideportivo, y una máquina de remo para el gimnasio
Financiado con 2.419,98€, correspondientes al 100%, por la Diputación de Alicante, mediante el plan de ayudas a municipios de la provincia de Alicante, con población inferior a 5000 habitantes para la adquisición de equipamiento y material deportivo, anualidad 2022.