965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

30.07.2022 “Siempre…. Albaladre”

Dissabte que ve 30 de juliol a les  21h al pati del col·legi, no et perdes l’actuació musicovocal  ….. “Sempre…. Albaladre “
Finança la Diputació d’Alacant mitjançant la mitjançant convocatòria de la “Campanya de difusió de Música i Teatre. Anualitat 2022”, per import subvencionat de  2.000,00€, corresponent al 86,956% del cost total de l’actuació, que ascendeix a 2.300,00 €.
——-
El próximo sábado 30 de julio a las  21h en el patio del colegio, no te pierdas la actuación musicovocal ….. “Siempre…. Albaladre “.
Financia la Diputación de Alicante mediante la mediante convocatoria de la “Campaña de difusión de Música y Teatro. Anualidad 2022”, por importe subvencionado de 2.000,00€, correspondiente al 86,956% del coste total de la actuación, que asciende a 2.300,00 €.

28.07.22 Cine “Ice Age 2”

Cinema “Ice Age 2”. Entrada gratuïta
Finançat per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, 2022, “Dijous d’estiu. Cinema en valencià”, convocatòria d’ajudes a Ajuntaments de la Província d’Alacant per a la el foment de la llengua i cultura valenciana, anualitat 2022, per import de  2976,60 €, equivalent al 100%.
——
Cine “Ice Age 2”. Entrada gratuita
Financiado por la Excma. Diputación Provincial de Alicante, 2022, “Jueves de verano. Cine en valenciano”, convocatoria de ayudas a Ayuntamientos de la Provincia de Alicante para la el fomento de la lengua y cultura valenciana, anualidad 2022, por importe de 2976,60 €, equivalente al 100%.

Equipamiento deportivo 2022

L’Ajuntament de la Torre de les Maçanes ha adquirit dues porteries de futbol sala i handbol  amb destinació al poliesportiu, i una màquina de rem per al gimnàs.
Finançat amb 2.419,98€, corresponents al 100%, per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, mitjançant el pla d’ajudes a municipis de la província d’Alacant, amb població inferior a 5000 habitants per a l’adquisició d’equipament i material esportiu, anualitat 2022
———-
El Ayuntamiento de Torremanzanas ha adquirido dos porterías de fútbol sala y balonmano con destino al polideportivo, y una máquina de remo para el gimnasio
Financiado con 2.419,98€, correspondientes al 100%, por la Diputación de Alicante, mediante el plan de ayudas a municipios de la provincia de Alicante, con población inferior a 5000 habitantes para la adquisición de equipamiento y material deportivo, anualidad 2022.

“Música de ayer, hoy y siempre”

No tens pla per al dissabte 6 d’agost?
Vine a la Torre de les Maçanes a escoltar Los Gavilanes amb “Música d’ahir, hui i sempre”, a les 21:30h al pati del col·legi.
Finança la Diputació d’Alacant mitjançant la mitjançant convocatòria de la “Campanya de difusió de Música i Teatre. Anualitat 2022”, per import subvencionat de 2.000,00€, corresponent al 85,1063% del cost total de l’actuació.
——-
¿No tienes plan para el sábado 6 de agosto?
Ven a Torremanzanas a escuchar a Los Gavilanes con “Música de ayer, hoy y siempre”, a las 21:30h en el patio del colegio.
Financia la Diputación de Alicante mediante la mediante convocatoria de la “Campaña de difusión de Música y Teatro. Anualidad 2022”, por importe subvencionado de 2.000,00€, correspondiente al 85,1063% del coste total de la actuación.
orrem

Teatro itinerante “Aventura prehistórica”

No et perdes “Aventura Prehistòrica”!
 Demà a les 19:00h, podrem gaudir d’un teatre de carrer, on un paleontòleg intentarà descobrir per què han tornat uns dinosaures a la Terra, juntament amb una tribu cavernícola.
Finança la Diputació d’Alacant mitjançant la convocatòria de la “Campanya de difusió de Música i Teatre. Anualitat 2022”, per import subvencionat de  2.000,00€, corresponent al 100% del cost total de l’actuació.
——
¡No te pierdas “Aventura Prehistórica”!
 Mañana a las 19:00h, podremos disfrutar de un teatro de calle, donde un paleontólogo intentará descubrir por qué han vuelto unos dinosaurios a la Tierra, junto con una tribu cavernícola.
Financia la Diputación de Alicante mediante la convocatoria de la “Campaña de difusión de Música y Teatro. Anualidad 2022”, por importe subvencionado de  2.000,00€, correspondiente al 100% del coste total de la actuación.