965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
Cinema «Ice Age 2». Entrada gratuïta
Finançat per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, 2022, «Dijous d’estiu. Cinema en valencià», convocatòria d’ajudes a Ajuntaments de la Província d’Alacant per a la el foment de la llengua i cultura valenciana, anualitat 2022, per import de  2976,60 €, equivalent al 100%.
——
Cine «Ice Age 2». Entrada gratuita
Financiado por la Excma. Diputación Provincial de Alicante, 2022, «Jueves de verano. Cine en valenciano», convocatoria de ayudas a Ayuntamientos de la Provincia de Alicante para la el fomento de la lengua y cultura valenciana, anualidad 2022, por importe de 2976,60 €, equivalente al 100%.