965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

Ecoparque móvil 08.04.2022

♻️? Tens preparats residus que no necessites? com a aparells electrònics, roba, joguets, mobles, radiografies, cintes VHS, termòmetres, .. Demà de 9 a 13.30 en l’Av. Espanya, a l’altura del número 21, us espera l’ecoparc mòbil. ??????????♻️ Deposita i contribueix a la cura ? del medi ambient ?, som a temps
————–
♻️? ¿Tienes preparados residuos que no necesitas? como aparatos electrónicos, ropa, juguetes, muebles, radiografías, cintas VHS, termómetros, .. Mañana de 9 a 13:30 en la Avda. España, a la altura del número 21, os espera el ecoparque móvil.??????????♻️ Deposita y contribuye al cuidado ? del medio ambiente ?, estamos a tiempo

Anuncio concesión subvención RSU

? L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de La Torre de les Maçanes ajuda de 3.669,34 € ? per al servei municipal de recollida i transport de residus en el període d’1 any.
Convocatòria de subvencions dineràries per a sufragar part dels costos de recollida i transport de residus domèstics, destinades a mancomunitats de municipis, així com a municipis de menys de 4.000 habitants no mancomunats.
——–
? La @Diputación de Alicante ha concedido al Ayuntamiento de Torremanzanas ayuda de 3.669,34 € ? para el servicio municipal de recogida y transporte de residuos en el período de 1 año.
Convocatoria de subvenciones dinerarias para sufragar parte de los costes de recogida y transporte de residuos domésticos, destinadas a mancomunidades de municipios, así como a municipios de menos de 4.000 habitantes no mancomunados.

Cesión instalación ecoparque al Consorcio

? Ahir, es van reunir la presidenta del Consorci, Isabel López amb el nostre alcalde, Cristóbal Sala i part de la corporació de l’Ajuntament de la Torre de les Maçanes. Van cedir la instal·lació de l’ecoparc ♻️ al Consorci per a la gestió integrada d’ecoparcs, a fi de formalitzar la concessió demanial que produirà efecte quan el consorci contracte ? l’empresa que portarà la gestió.
——————–
? Ayer, se reunieron la presidenta del Consorcio TERRA – Área de Gestión A2, Isabel López con nuestro alcalde, Cristóbal Sala y parte de la corporación del Ayuntamiento de Torremanzanas. Cedieron la instalación del ecoparque ♻️ al Consorcio para la gestión integrada de ecoparques, con el objeto de formalizar la concesión demanial que producirá efecto cuando el consorcio contrate ? la empresa que llevará la gestión.