965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

? L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de La Torre de les Maçanes ajuda de 3.669,34 € ? per al servei municipal de recollida i transport de residus en el període d’1 any.
Convocatòria de subvencions dineràries per a sufragar part dels costos de recollida i transport de residus domèstics, destinades a mancomunitats de municipis, així com a municipis de menys de 4.000 habitants no mancomunats.
——–
? La @Diputación de Alicante ha concedido al Ayuntamiento de Torremanzanas ayuda de 3.669,34 € ? para el servicio municipal de recogida y transporte de residuos en el período de 1 año.
Convocatoria de subvenciones dinerarias para sufragar parte de los costes de recogida y transporte de residuos domésticos, destinadas a mancomunidades de municipios, así como a municipios de menos de 4.000 habitantes no mancomunados.