965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

Ampliación del periodo de pago de la primera voluntaria (SUMA)

AMPLIACIÓ DEL PERÍODE DE PAGAMENT DELS IMPOSTOS MUNICIPALS 🚗
 
El període de cobrament de la primera voluntària per al pagament de la taxa de Recollida de Fem (RSU) 🗑, l’Impost de Vehicles de tracció Mecànica (IVTM)🚗 i altres, s’han ampliat amb motiu de la crisi sanitària del COVID-19.
 
👉La nova data de fi de voluntària s’ha establit en el 15 DE JUNY de 2020.
 
Encara que en els documents de pagament emesos conste el 8 de maig com a «Últim dia de pagament», aqueixos rebuts seran vàlids per al seu pagament fins al 15 DE JUNY de 2020.
 
Per a més informació clica en aquest enllaç https://www.suma.es/impacto-covid19
——-
 
AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE PAGO DE LOS IMPUESTOS MUNICIPALES 🚗
 
El periodo de cobro de la primera voluntaria para el pago de la tasa de Recogida de Basura (RSU) 🗑, el Impuesto de Vehículos de tracción Mecánica (IVTM) 🚗y otros, se han ampliado con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19.
 
👉La nueva fecha de fin de voluntaria se ha establecido en el 15 DE JUNIO de 2020.
 
Aunque en los documentos de pago emitidos conste el 8 de mayo como «Último día de pago», esos recibos serán válidos para su pago hasta el 15 DE JUNIO de 2020.
 
Para más información clica en este enlace https://www.suma.es/impacto-covid19