965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
AMPLIACIÓ DEL PERÍODE DE PAGAMENT DELS IMPOSTOS MUNICIPALS ?
 
El període de cobrament de la primera voluntària per al pagament de la taxa de Recollida de Fem (RSU) ?, l’Impost de Vehicles de tracció Mecànica (IVTM)? i altres, s’han ampliat amb motiu de la crisi sanitària del COVID-19.
 
?La nova data de fi de voluntària s’ha establit en el 15 DE JUNY de 2020.
 
Encara que en els documents de pagament emesos conste el 8 de maig com a «Últim dia de pagament», aqueixos rebuts seran vàlids per al seu pagament fins al 15 DE JUNY de 2020.
 
Per a més informació clica en aquest enllaç https://www.suma.es/impacto-covid19
——-
 
AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE PAGO DE LOS IMPUESTOS MUNICIPALES ?
 
El periodo de cobro de la primera voluntaria para el pago de la tasa de Recogida de Basura (RSU) ?, el Impuesto de Vehículos de tracción Mecánica (IVTM) ?y otros, se han ampliado con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19.
 
?La nueva fecha de fin de voluntaria se ha establecido en el 15 DE JUNIO de 2020.
 
Aunque en los documentos de pago emitidos conste el 8 de mayo como «Último día de pago», esos recibos serán válidos para su pago hasta el 15 DE JUNIO de 2020.
 
Para más información clica en este enlace https://www.suma.es/impacto-covid19