965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

AYUDAS AL SECTOR TURÍSTICO frente a la crisis COVID-19

?AJUDES AL SECTOR TURÍSTIC front de la crisi COVID-19
Des de l’Ajuntament continuem treballant per a pal·liar l’impacte econòmic de la crisi.
Convocatòria específica d’AJUDES per a fer costat a les pimes, micropimes i autònoms del SECTOR TURÍSTIC amb el suport de Diputació d’Alacant (Programa TINGUES 2021).
‼ Termini de sol·licitud: fins al 14 d’octubre.
? Tota la informació i bases completes ací: https://bit.ly/3nswwlz
—–
? AYUDAS AL SECTOR TURÍSTICO frente a la crisis COVID-19
Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para paliar el impacto económico de la crisis.
Convocatoria específica de AYUDAS para apoyar a las pymes, micropymes y autónomos del SECTOR TURÍSTICO con el apoyo de Diputación de Alicante (Programa TEN 2021).
‼ Plazo de solicitud: hasta el 14 de octubre. ?
? Toda la información y bases completas aquí: https://bit.ly/3nSWwlz

Actuaciones de desbroce y bacheo de caminos

? L’Ajuntament de la Torre de les Maçanes realitzarà les següents actuacions:
? Desbrossament mecanitzat de vorals i cunetes en trams de diversos camins rurals («Montagut, Barranc d´Horta, Carrascal i Relleu» ), el cost total ascendeix a 2.491,39 €. ?
? Pegats camí d’Alacant, amb un cost total de 4.994,88 €. ?
Les actuacions seran finançades al 100% amb l’ajuda de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant a l’empara de la convocatòria de subvencions a favor d’Ajuntaments i Entitats Locals de la província d’Alacant amb població inferior a 5.000 habitants per a reparacions i conservació de camins de titularitat no provincial, anualitat 2021, corresponents a la línia 1 i 2 del primer període.
——
? El Ayuntamiento de Torremanzanas realizará las siguientes actuaciones:
? Desbroce mecanizado de arcenes y cunetas en tramos de varios caminos rurales («Montagut, Barranc d´Horta, Carrascal y Relleu» ), el coste total asciende a 2.491,39 €. ?
? Bacheo camino Alicante, con un coste total de 4.994,88 €. ?
Las actuaciones serán financiadas al 100 % con la ayuda de la Diputación de Alicante al amparo de la convocatoria de subvenciones a favor de Ayuntamientos y Entidades Locales de la provincia de Alicante con población inferior a 5.000 habitantes para reparaciones y conservación de caminos de titularidad no provincial, anualidad 2021, correspondientes a la línea 1 y 2 del primer periodo.