965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

Anuncio concesión ayuda esterilización gatos

Es realitzarà el programa municipal de l’esterilització de colònies de gats sense propietari 2022, amb el tractament d’esterilització d’exemplars en Centre Veterinari inscrit en el Registre de Centres del Col·legi de Veterinaris.
 
L’actuació serà finançada amb subvenció de 869,56 € de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant des de l’Àrea de Medi Ambient mitjançant la convocatòria d’esterilització de colònies urbanes de gats sense propietari.
———-
Se va a realizar el programa municipal de la esterilización de colonias de gatos sin propietario 2022, con el tratamiento de esterilización de ejemplares en Centro Veterinario inscrito en el Registro de Centros del Colegio de Veterinarios.
 
La actuación será financiada con subvención de 869,56 € de la Diputación de Alicante desde el Área de Medio Ambiente mediante la convocatoria de esterilización de colonias urbanas de gatos sin propietario.

Ayuda para cubrir las aportaciones estatutarias de bomberos 2021

?La Diputació d’Alacant ha concedit 2.073,31€ ? a l’Ajuntament de La Torre de les Maçanes ?, dins de la “Convocatòria de subvencions als ajuntaments de la província d’Alacant amb població inferior a 20.000 habitants per a cobrir les aportacions estatutàries del consorci provincial per al servei de prevenció i extinció d’incendis i salvament d’Alacant. Anualitat 2021” ?.
——–
?La Diputación de Alicante ha concedido 2.073,31€ ? al Ayuntamiento de Torremanzanas ?, dentro de la “Convocatoria de subvenciones a los ayuntamientos de la provincia de Alicante con población inferior a 20.000 habitantes para cubrir las aportaciones estatutarias del consorcio provincial para el servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento de Alicante. Anualidad 2021”. ?.