965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

?La Diputació d’Alacant ha concedit 2.073,31€ ? a l’Ajuntament de La Torre de les Maçanes ?, dins de la “Convocatòria de subvencions als ajuntaments de la província d’Alacant amb població inferior a 20.000 habitants per a cobrir les aportacions estatutàries del consorci provincial per al servei de prevenció i extinció d’incendis i salvament d’Alacant. Anualitat 2021” ?.
——–
?La Diputación de Alicante ha concedido 2.073,31€ ? al Ayuntamiento de Torremanzanas ?, dentro de la “Convocatoria de subvenciones a los ayuntamientos de la provincia de Alicante con población inferior a 20.000 habitantes para cubrir las aportaciones estatutarias del consorcio provincial para el servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento de Alicante. Anualidad 2021”. ?.