965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

Es recorda que a causa de la crisi sanitària, els tràmits de l’Ajuntament es realitzaran exclusivament per via telefònica, al telèfon 965619386, al correu electrònic (torremanzanas@torremanzanas.es) o mitjançant la seu electrònica (https://torremanzanas.sedelectronica.es).
——-
Se recuerda que a causa de la crisis sanitaria, los trámites del Ayuntamiento se realizarán exclusivamente por vía telefónica, al teléfono 965619386, al correo electrónico (torremanzanas@torremanzanas.es) o mediante la sede electrónica (https://torremanzanas.sedelectronica.es).