965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

Preguntas frecuentes del nuevo periodo de quema

Vols realitzar crema de restes agrícoles? Consulta aquestes preguntes freqüents del nou període de crema del 21 d’abril al 31 de maig.
——
¿Quieres realizar quema de restos agrícolas? Consulta estas preguntas frecuentes del nuevo periodo de quema del 21 de abril al 31 de mayo.

Prohibición permisos de quema

ANUNCI IMPORTANT

Queden SUSPESOS TOTS ELS PEMISOS DE CREMA.
Prohibit cremes de marges agrícolas, restes agrícolas i forestals des del 16 de març de 2020 amb carácter indefinit.
Resolució de 15 de març de 2020, del Director General de Prevenció d’incendits forestals (DOCV nº 8763, de 16.03.2020)

—–

ANUNCIO IMPORTANTE

Quedan suspendidos todos los permisos de quema.
Prohibido quemas de márgenes agrícolas, restos agrícolas y forestales desde el 16 de marzo de 2020 con carácter indefinido.
Resolución de 15 de marzo de 2020, del Director General de Prevención de incencios forestales (DOGV nº 8763, de 16.03.2020)