965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

Mejora de accesibilidad en espacios públicos de la Avda. de España y Calle Callosa d’en Sarrià

?Han finalitzat els treballs de «Millora d’accessibilitat en espais públics de l’Av. d’Espanya i Carrer Callosa d’en Sarrià» ?
El cost de l’actuació ascendeix a 28.426,42€ i ha sigut finançada al ?% amb ajuda de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant dins de la Convocatòria de subvencions «Plan + Cerca 2020».
—–
? Han finalizado los trabajos de «Mejora de accesibilidad en espacios públicos de la Avda. de España y Calle Callosa d’en Sarrià» ?
El coste de la actuación asciende a 28.426,42€ y ha sido financiada al ?% con ayuda de la Diputación de Alicante dentro de la Convocatoria de subvenciones «Plan + Cerca 2020».