965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

Atención al público Correos, semana del 20 al 24 de abril

El carter ens comunica que a causa de la situació sanitària en la qual ens trobem, els informem que l’horari d’oficina de la setmana 20 al 24 d’abril serà dilluns, dimecres i divendres de 13.00 a 13.30 hores. Respecten les mesures de seguretat, higiene i distàncies.

—-

El cartero nos comunica que debido a la situación sanitaria en la que nos encontramos, les informamos que el horario de oficina de la semana 20 al 24 de abril será lunes, martes y viernes de 13:00 a 13:30 horas. Respeten las medidas de seguridad, higiene y distancia.

Ciutats desaparegudes

Us convidem a realitzar un viatge del nostre poble, a partir d’imatges antigues. Ho podràs veure aquesta nit a les 22.40 h, en el programa Ciutats desaparegudes, que oferirà la televisió d’À Punt.

—-

Os invitamos a realizar un viaje de nuestro pueblo, a partir de imágenes antiguas. Lo podrás ver esta noche a las 22:40 h, en el programa “Ciutats desaparegudes”, que ofrecerá la televisión de “À Punt”.

Prohibición permisos de quema

ANUNCI IMPORTANT

Queden SUSPESOS TOTS ELS PEMISOS DE CREMA.
Prohibit cremes de marges agrícolas, restes agrícolas i forestals des del 16 de març de 2020 amb carácter indefinit.
Resolució de 15 de març de 2020, del Director General de Prevenció d’incendits forestals (DOCV nº 8763, de 16.03.2020)

—–

ANUNCIO IMPORTANTE

Quedan suspendidos todos los permisos de quema.
Prohibido quemas de márgenes agrícolas, restos agrícolas y forestales desde el 16 de marzo de 2020 con carácter indefinido.
Resolución de 15 de marzo de 2020, del Director General de Prevención de incencios forestales (DOGV nº 8763, de 16.03.2020)