965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

Escuela deportiva 2022

Si tens entre 3 i 12 anys, pots apuntar-te a l’escola esportiva 2022, de l’1 al 26 d’agost , realitzaràs activitats multiesport, futbol, tennis, manualitats, i moltes altres activitats. 
 
Finançat per la Diputació d’Alacant mitjançant la Convocatòria del “Pla d’ajudes econòmiques als Ajuntaments i Entitats d’àmbit territorial inferior al municipi de la província d’Alacant, així com a les Entitats esportives municipals, dependents d’aquests, per a la realització d’activitats esportives, o per al funcionament d’Escoles esportives municipals, anualitat 2022”, per import subvencionat de 4.965,22 €, corresponent al 100% del cost total de l’actuació «Activitats esportives infantil-juvenil 2022, agost 2022»
 
—–
Si tienes entre 3 y 12 años, puedes apuntarte a la escuela deportiva 2022, del 1 al 26 de agosto, realizarás actividades multideporte, fútbol, tenis, manualidades, y otras muchas actividades.
Financiado por la Diputación de Alicante mediante la Convocatoria del “Plan de ayudas económicas a los Ayuntamientos y Entidades de ámbito territorial inferior al municipio de la provincia de Alicante, así como a las Entidades deportivas municipales, dependientes de los mismos, para la realización de actividades deportivas, o para el funcionamiento de Escuelas deportivas municipales, anualidad 2022”, por importe subvencionado de 4.965,22 €, correspondiente al 100% del coste total de la actuación «Actividades deportivas infantil-juvenil 2022, agosto 2022»

Escuela deportiva 2022

Si tens entre 3 i 12 anys, pots apuntar-te a l’escola esportiva 2022, de l’1 al 26 d’agost , realitzaràs activitats multiesport, futbol, tennis, manualitats, i moltes altres activitats. 
 
Finançat per la Diputació d’Alacant mitjançant la Convocatòria del “Pla d’ajudes econòmiques als Ajuntaments i Entitats d’àmbit territorial inferior al municipi de la província d’Alacant, així com a les Entitats esportives municipals, dependents d’aquests, per a la realització d’activitats esportives, o per al funcionament d’Escoles esportives municipals, anualitat 2022”, per import subvencionat de 4.965,22 €, corresponent al 100% del cost total de l’actuació «Activitats esportives infantil-juvenil 2022, agost 2022»
 
—–
Si tienes entre 3 y 12 años, puedes apuntarte a la escuela deportiva 2022, del 1 al 26 de agosto, realizarás actividades multideporte, fútbol, tenis, manualidades, y otras muchas actividades.
Financiado por la Diputación de Alicante mediante la Convocatoria del “Plan de ayudas económicas a los Ayuntamientos y Entidades de ámbito territorial inferior al municipio de la provincia de Alicante, así como a las Entidades deportivas municipales, dependientes de los mismos, para la realización de actividades deportivas, o para el funcionamiento de Escuelas deportivas municipales, anualidad 2022”, por importe subvencionado de 4.965,22 €, correspondiente al 100% del coste total de la actuación «Actividades deportivas infantil-juvenil 2022, agosto 2022»

Escuela deportiva 2022

Si tens entre 3 i 12 anys, pots apuntar-te a l’escola esportiva 2022, de l’1 al 26 d’agost , realitzaràs activitats multiesport, futbol, tennis, manualitats, i moltes altres activitats. 
 
Finançat per la Diputació d’Alacant mitjançant la Convocatòria del “Pla d’ajudes econòmiques als Ajuntaments i Entitats d’àmbit territorial inferior al municipi de la província d’Alacant, així com a les Entitats esportives municipals, dependents d’aquests, per a la realització d’activitats esportives, o per al funcionament d’Escoles esportives municipals, anualitat 2022”, per import subvencionat de 4.965,22 €, corresponent al 100% del cost total de l’actuació «Activitats esportives infantil-juvenil 2022, agost 2022»
 
—–
Si tienes entre 3 y 12 años, puedes apuntarte a la escuela deportiva 2022, del 1 al 26 de agosto, realizarás actividades multideporte, fútbol, tenis, manualidades, y otras muchas actividades.
Financiado por la Diputación de Alicante mediante la Convocatoria del “Plan de ayudas económicas a los Ayuntamientos y Entidades de ámbito territorial inferior al municipio de la provincia de Alicante, así como a las Entidades deportivas municipales, dependientes de los mismos, para la realización de actividades deportivas, o para el funcionamiento de Escuelas deportivas municipales, anualidad 2022”, por importe subvencionado de 4.965,22 €, correspondiente al 100% del coste total de la actuación «Actividades deportivas infantil-juvenil 2022, agosto 2022»