965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

Anuncio concesión subvención EMDONA

Hem donat principi al programa del reforç de neteja i de manteniment i vigilància bàsica de béns i serveis, amb la contractació d’una persona a jornada completa durant nou mesos.
Finançat per part del Servei Valencià d’Ocupació i Formació (GVA Labora) dins del programa EMDONA 2022, per un import de 9.429,00 €.
—–
Hemos dado comienzo al programa del refuerzo de limpieza y de mantenimiento y vigilancia básica de bienes y servicios, con la contratación de una persona a jornada completa durante nueve meses.
Financiado por parte del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (GVA Labora) dentro del programa EMDONA 2022, por un importe de 9.429,00 €.

PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO PARA MUJERES DESEMPLEADAS

? PROGRAMA DE FOMENT D’OCUPACIÓ PER A DONES DESOCUPADES.
El mes vinent de juny el ? Ajuntament presentarà en GVA Labora oferta d’ocupació per a la selecció d’una dona desocupada per a un contracte temporal de reforç de neteja i manteniment ?? de 6 mesos que començara el mes de juliol.
Informem que LABORA realitzarà la preselecció de candidates entre les aturades inscrites en el ESPAI LABORA de la Generalitat.
——-
? PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO PARA MUJERES DESEMPLEADAS.
El próximo mes de junio el ? Ayuntamiento presentará en GVA Labora oferta de empleo para la selección de una mujer desempleada para un contrato temporal de refuerzo de limpieza y mantenimiento ?? de 6 meses que comenzara en el mes de julio.
Informamos que LABORA realizará la preselección de candidatas entre las desempleadas inscritas en el ESPAI LABORA de la Generalitat.