965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

Ayuda concedida, actuación 8 y 9 de mayo

? S’informa que la ? Diputació Provincial d’Alacant, ha finançat l’actuació de dolçaina i tabal que va tindre lloc en les festes de Sant Gregori, els dies 8 i 9 de maig de 2022, mitjançant l’ajuda a ajuntaments denominada “Campanya de música d’orquestres i ensembles simfònics, dolçaina i tabal, plectre i pua, i corals, en municipis de la província d’Alacant. Anualitat 2022”, per import de 700,00 € ?, corresponent al ?%
——-
? Se informa que la ? Diputación de Alicante, ha financiado la actuación de dulzaina y tabal que tuvo lugar en las fiestas de Sant Gregori, los días 8 y 9 de mayo de 2022, mediante la ayuda a ayuntamientos denominada “Campaña de música de orquestas y ensembles sinfónicos, dolçaina i tabal, plectro i pua, y corales, en municipios de la provincia de Alicante. Anualidad 2022”, por importe de 700,00 € ?, correspondiente al ?%