965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

Ayudas económicas para pymes, micropymes, autónomos y otros colectivos

AJUDES ECONÒMIQUES , PER A PIMES, MICROPIMES, AUTÒNOMS I ALTRES COL·LECTIUS SUBJECTES A MUTUALITATS PER A MINIMITZAR ELS EFECTES DEL COVID-19 , DE LA DIPUTACIÓ D’ALACANT A l’AJUNTAMENT DE LA TORRE DE LES MAÇANES
Hui comença el termini de presentació per a sol·licitar l’ajuda per a les pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats, que hagen reduït la mitjana mensual de facturació dels mesos compresos entre l’1 de juliol de 2021 i el 30 de juny de 2022, que haja sigut igual o inferior a la mitjana mensual facturada en 2019.
Aquestes ajudes són finançades al 100% per la Diputació d’Alacant, mitjançant la convocatòria d’ajudes amb destinació a minimitzar l’impacte econòmic que el Covid-19 està suposant sobre pimes, micropimes, xicotets empresaris autònoms i professionals, anualitat 2022, per import de 12.473,00€.
Consulta les bases en: https://bit.ly/3nswwlz
Qualsevol dubte poden posar-se en contacte amb l’Agència de Desenvolupament Local, dilluns, dimarts i dimecres en el 965 61 93 86
—–
AYUDAS ECONÓMICAS , PARA PYMES, MICROPYMES, AUTÓNOMOS Y OTROS COLECTIVOS SUJETOS A MUTUALIDADES PARA MINIMIZAR LOS EFECTOS DEL COVID-19 , DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE AL AYUNTAMIENTO DE TORREMANZANAS
Hoy  comienza el plazo de presentación para solicitar la ayuda para las pymes, micropymes, autónomos y otros colectivos sujetos a mutualidades, que hayan reducido el promedio mensual de facturación de los meses comprendidos entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022, que haya sido igual o inferior al promedio mensual facturado en 2019.
Estas ayudas están financiadas al 100% por la Diputación de Alicante, mediante la convocatoria de ayudas con destino a minimizar el impacto económico que el Covid-19 está suponiendo sobre pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales, anualidad 2022, por importe de 12.473,00€.
Consulta las bases en: https://bit.ly/3nSWwlz
Cualquier duda pueden ponerse en contacto con la Agencia de Desarrollo Local, lunes, martes y miércoles en el 965 61 93 86

Casos covid 28.03.2022

? Compartim informe epidemiològic que ens trasllada el Centre de Salut Pública d’Alacant. A data 28.03.2022, NO tenim️ contagis en el nostre municipi. ???
—–
? Compartimos informe epidemiológico que nos traslada el Centro de Salud Pública de Alicante. A fecha 28.03.2022, NO tenemos contagios en nuestro municipio. ???

 

Casos Covid 16.03.2022

? Compartim informe epidemiològic que ens trasllada el Centre de Salut Pública d’Alacant. A data 16.03.2022, tenim️ 1 contagi en el nostre municipi. ???
—–
? Compartimos informe epidemiológico que nos traslada el Centro de Salud Pública de Alicante. A fecha 16.03.2022, tenemos 1 contagio en nuestro municipio. ???

Casos Covid 02.03.2022

? Compartim informe epidemiològic que ens trasllada el Centre de Salut Pública d’Alacant. A data 02.03.2022, tenim️ 1 contagi en el nostre municipi. ???
—–
? Compartimos informe epidemiológico que nos traslada el Centro de Salud Pública de Alicante. A fecha 02.03.2022, tenemos 1 contagio en nuestro municipio. ???

Casos covid a 23.02.2022

? Compartim informe epidemiològic que ens trasllada el Centre de Salut Pública d’Alacant. A data 23.02.2022, tenim️ 1 contagi en el nostre municipi. ???
—–
? Compartimos informe epidemiológico que nos traslada el Centro de Salud Pública de Alicante. A fecha 23.02.2022, tenemos 1 contagio en nuestro municipio. ???