965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
?La Diputació d’Alacant proporciona a l’Ajuntament de La Torre de les Maçanes 1.300 màscares quirúrgiques ? per a evitar la propagació del COVID-19 ?, dins de la Convocatòria de subvencions nominatives en espècie, del Departament d’Assistència a Municipis, per a evitar la propagació del coronavirus, COVID-19, a EMTIM i Ajuntaments de fins a 50.000 habitants.
————
?La Diputación de Alicante proporciona al Ayuntamiento de Torremanzanas 1.300 mascarillas quirúrgicas ? para evitar la propagación del COVID-19 ?, dentro de la Convocatoria de subvenciones nominativas en especie, del Departamento de Asistencia a Municipios, para evitar la propagación del coronavirus, COVID-19, a EMTIM y Ayuntamientos de hasta 50.000 habitantes.