965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

Ja està en funcionament el simulador de la Seguretat Social per a l’Ingrés Mínim Vital.
Si vols saber si compleixes els requisits, pots provar-ho en el següent enllaç:
https://ingreso-minimo-vital.seg-social-innova.es/simulador

—–
Ya está en funcionamiento el simulador de la Seguridad Social para el Ingreso Mínimo Vital.
Si quieres saber si cumples los requisitos, puedes probarlo en el siguiente enlace:
https://ingreso-minimo-vital.seg-social-innova.es/simulador