965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

Donada la situació sanitària en la qual ens trobem, es manté el servei de entrega a domicili EXCLUSIVAMENT per a PERSONES ESPECIALMENT VULNERABLES, QUE VISQUEN SOLES i que tinguen impediment per a poder anar a comprar medicaments i productes de primera necessitat.
—-
Dada la situación sanitaria en la que nos encontramos, se mantiene el servicio de entrega a domicilio EXCLUSIVAMENTE para PERSONAS ESPECIALMENTE VULNERABLES, QUE VIVAN SOLAS y que tengan impedimento para poder ir a comprar medicamentos y productos de primera necesidad.