965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
En marxa l’execució de l’obra
“RENOVACIÓ DE PAVIMENTS EN CL FINESTRAT”
Es tracta d’una inversió finançada al 100% amb subvenció de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant. Convocatòria de Subvencions d’Infraestructures i Assistència a Municipis: Pla + A prop 2022.
Import de l’ajuda; Obra 48.343,86 €. Honoraris Projecte Tècnic 1.625,01 €
——————-
En marcha la ejecución de la obra
“RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS EN CL FINESTRAT”
Se trata de una inversión financiada al 100% con subvención de la Excma. Diputación de Alicante. Convocatoria de Subvenciones de Infraestructuras y Asistencia a Municipios: Plan + Cerca 2022.
Importe de la ayuda; Obra 48.343,86 €. Honorarios Proyecto Técnico 1.625,01 €