965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
?L’Ajuntament de la Torre de les Maçanes està estudiant? la possibilitat d’ampliar la xarxa municipal d’aigües? potables per la zona de Teix i Colomer per mitjà d’una subvenció de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.?
Amb la finalitat de conéixer el nivell de demanda d’aquest servei, totes aquelles persones propietàries d’un habitatge? d’alta en el cadastre per la zona de Colomer i Teix interessades, poden passar per l’Ajuntament en horari d’oficina (de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30 hores), fins el pròxim dia 31 d’agost de 2022, per a comunicar-ho.
—————-
? El Ayuntamiento de Torremanzanas está estudiando? la posibilidad de ampliar la red municipal de aguas? potables por la zona de Teix y Colomer por medio de una subvención de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. ?
Con el fin de conocer el nivel de demanda de dicho servicio, todas aquellas personas propietarias de una vivienda ?de alta en el catastro por la zona de Colomer y Teix interesadas, pueden pasar por el Ayuntamiento en horario de oficina (de lunes a viernes de 8:00 a 14:30 horas), hasta el próximo día 31 de agosto de 2022, para comunicarlo.