965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
Prohibides les cremes agrícoles entre l’1 de juny i el 16 d’octubre tots dos inclosos.
 
Entre 21 d’abril i el 31 de maig del 2020, les cremes es podien realitzar de dilluns a divendres pel que el 29 de maig va serl’ultime dia
 
——
 
Prohibidas las quemas agrícolas entre el 1 de junio y el 16 de octubre ambos incluidos.
 
Entre 21 de abril y el 31 de mayo del 2020, las quemas se podían realizar de lunes a viernes por lo que el 29 de mayo fue el ultimo día.