965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
Us deixem la programació musical 2022
Anotat i no et perdes cap acte!
Finançat per la Diputació d’Alacant, amb el «Programa Musical 2022», mitjançant la convocatòria d’ajudes a Ajuntaments de la Província d’Alacant per a la realització d’activitats culturals, musicals i escèniques, anualitat 2022, per import subvencionat de 4.500,00€, corresponent al 90,00018% del cost total de l’activitat
——
Os dejamos la programación musical 2022
¡Toma nota y no te pierdas ningún acto!
Financiado por la Diputación de Alicante, con el «Programa Musical 2022», mediante la convocatoria de ayudas a Ayuntamientos de la Provincia de Alicante para la realización de actividades culturales, musicales y escénicas, anualidad 2022, por importe subvencionado de 4.500,00€, correspondiente al 90,00018 % del coste total de la actividad