965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

? Us deixem la programació musical 2021 ?
Pren nota i no es perdes cap acte!
Finançat per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, 2021, «Programa Cultural Musical 2021», convocatòria d’ajudes a Ajuntaments de la Província d’Alacant per a la realització d’activitats culturals, musicals i escèniques, anualitat 2021, per import de 3.000,00 € ?corresponents al 60,00% del cost total de l’activitat.

——

? Os dejamos la programación musical 2021?
¡Toma nota y no te pierdas ningún acto!
Financiado por la Excma. Diputación Provincial de Alicante, 2021, «Programa Cultural Musical 2021», convocatoria de ayudas a Ayuntamientos de la Provincia de Alicante para la realización de actividades culturales, musicales y escénicas, anualidad 2021, por importe de 3.000,00 € ?correspondientes al 60,00% del coste total de la actividad.