965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
A través del programa d’incentius a la contractació de persones desocupades d’almenys 30 anys d’edat per entitats locals de la Comunitat Valenciana “PROGRAMA EXPLUS 2022”, l’Ajuntament de la Torre de les Maçanes amb una subvenció de 15.192€ contractarà una persona durant 12 mesos com a peó de serveis múltiples, per al reforç de la neteja i manteniment de béns serveis municipals.
———–
A través del programa de incentivos a la contratación de personas desempleadas de al menos 30 años de edad por entidades locales de la Comunidad Valenciana “PROGRAMA EXPLUS 2022”, el Ayuntamiento de Torremanzanas con una subvención de 15.192€ contratará a una persona durante 12 meses como peón de servicios múltiples, para el refuerzo de la limpieza y mantenimiento de bienes servicios municipales.