965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
Hem donat principi al programa de manteniment, neteja i condicionament de faixes de protecció, camins, vies pecuàries i llits, amb la contractació de quatre persones a jornada completa durant sis mesos.
Finançat per part del Servei Valencià d’Ocupació i Formació (GVA Labora) dins del programa EMERGEIX 2022, per un import de 39.155,74€
Hemos dado comienzo al programa de mantenimiento, limpieza y acondicionamiento de fajas de protección, caminos, vías pecuarias y cauces, con la contratación de cuatro personas a jornada completa durante seis meses.
Financiado por parte del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (GVA Labora) dentro del programa EMERGE 2022, por un importe de 39.155,74€