965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

PROGRAMA EAUTOP2023
Per a totes aquelles persones desocupades que es constituïsquen en personal treballador autònom o per compte propi, incloent-hi els membres de societats civils i de comunitats de béns.

Entre els requisits es troben l’haver iniciat l’activitat autònoma en el període comprés entre l’1 de gener de 2023 i el 28 de febrer de 2023 i mantindre la inscripció en LABORA fins a l’inici de l’activitat.

Per a més informació acudir a l’agència de desenvolupament local de la Torre de les Maçanes a l’Ajuntament.
——————————-
PROGRAMA EAUTOP2023
Para todas aquellas personas desempleadas que se constituyan en personal trabajador autónomo o por cuenta propia, incluyendo a los miembros de sociedades civiles y de comunidades de bienes.

Entre los requisitos se encuentran el haber iniciado la actividad autónoma en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 28 de febrero de 2023 y mantener la inscripción en LABORA hasta el inicio de la actividad.

Para más información acudir a la agencia de desarrollo local de Torremanzanas en el Ayuntamiento.